Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Prevádzka počas letných prázdnin...............pppridané dňa 19.6.2018

Oznamujeme rodičom prevádzku materských škôl počas letných prázdnin dozvedieť sa viac.

Kolektív materskej školy praje všetkým rodičom a deťom spoločné prijemne strávené chvíle letných prázdnin.
Verejné hlasovanie za podané projekty ...........................................pridané dňa 23.4.2018
Milí rodičia.
Materská škola podala projekty na poskytnutie finančného príspevku z participatívneho komunitného rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom. Projekty boli posúdené a posunuté do verejného hlasovania. Prosíme rodičov, aby zahlasovali za projekty materských škôl.

Projekt č. 3/2018 Ekoškôlka - MŠ Hviezdoslavova
Projekt č. 4/2018 V zdravom tele zdravý duch - MŠ Kollára 4
Projekt č. 5/2018 Tancuj, tancuj, vykrúcaj - MŠ Kollára 25
Projekt č. 10/2018 Rok v záhrade - MŠ Hurbanova
Projekt č. 11/2018 Malí bádatelia - MŠ Poľovnícka


Zahlasovať môžete po kliknutí TU
Zápis detí do MŠ šk.r. 2018/2019...............................pridané dňa 28.2.2018

Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ pre školský rok 2018/2019 sa uskutoč
v dňoch 16. - 18. apríla 2018 čase od 10.00 do 16.00 hod

Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ulici alebo na jej jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č.25, Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého, Ul. Dibrovovej, Ul. J. Kollára č.4, Ul. Odborárska. Dozvedieť sa viac


Obmedzenie prevádzky materskej školy počas jarných prázdnin

Materská škola oznamuje rodičom, že prevádzka v materskej škole bude nasledovná:

V dňoch
19.2.2018 - 23.2.2018 bude prevádzka na pracoviskách MŠ Ul. Kollára 25 a MŠ Hurbanova

Ostatné pracoviská budú počas jarných prázdnin zatvorené.


Súhlas zriaďovateľa TU


Obmedzenie prevádzky materskej školy počas vianočných prázdnin
...............pridané dňa 21.12.2017
Materská škola oznamuje rodičom, že prevádzka v materskej škole bude nasledovná:

V dňoch
27.12.2017 - 29.12.2017 prerušená prevádzka na všetkých pracoviskách MŠ
V dňoch
2.1.2018 - 5.1.2018 prerušená prevádzka na všetkých pracoviskách okrem MŠ Hviezdoslavova ul.

Súhlas zriaďovateľa TU

Kolektív Materskej školy praje príjemné prežitie vianočných sviatkov.


Dopravné ihrisko na elokovanom pracovisku Ul. Kollára 25


Materská škola na Ul.Kollára 25 poslala projekt ,,Dopraváčik“ na poskytnutie grantu z participatívneho komunitného rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom.

Prihlásený projekt bol úspešný a materská škola dostala na opravu detského dopravného ihriska
1 500 EUR.
Viac info TU
..............................................................PaedDr. Dana Chmelová - riaditeľka MŠ


Hlasovanie za projekty


Milí rodičia.
Materská škola a jej elokované pracoviská podali projekty do 2. kola participatívneho komunitného rozpočtu. Podporte naše projekty hlasovaním na stránke zriaďovateľa Mesto Nové Mesto nad Váhom.
Projekt č. 6/2017 Malý Vševedko
Projekt č. 7/2017 Dopraváčik II
Projekt č. 8/2017 Interaktívna edukácia v materskej škole

Hlasovanie trvá
do 3.11.2017.
Chcem hlasovaťDetské dopravné ihrisko na školskom dvore Materskej školy na Ul.Poľovnícka


Materská škola na Ul.Poľovníckej poslala projekt ,,Bezpečne na kolesách“ na poskytnutie grantu z participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Projekt bol víťazný a materská škola dostala na vybavenie detského dopravného ihriska
2 197 EUR.
Z grantu sme zakúpili detské bicykle, odrážadlá, kolobežky, zvislé dopravné značky, prechody pre chodcov a semafory. V spolupráci s Mestom Nové Mesto nad Váhom, ako zriaďovateľom materskej školy plánujeme obnoviť povrch dopravného ihriska, ktoré bude mať novú podobu.
Deti z materskej školy sa budú formou zážitkového učenia a hry učiť o pravidlách cestnej premávky. Cieľom využívania dopravného ihriska je pripraviť deti na samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke, v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, dodržiavať postupy a pravidlá simulovaných dopravných situáciách, učiť sa správať v role chodca a cyklistu a v praktickej činnosti uplatniť relevantné informácie. Viac info TU
..............................................................PaedDr. Dana Chmelová - riaditeľka MŠ

Projekt bol zrealizovaný vďaka
Participatívnemu komunitnému rozpočtu TSK
Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky MŠ .......pridané 10.10.2017

Riaditeľka Materskej školy Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č.552/2003 Z.z, o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

1. Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy
elokované pracovisko MŠ Ul. Kollára č. 4
dozvedieť sa viac

2. Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy
elokované pracovisko MŠ Ul. Odborárska č. 10
dozvedieť sa viac

Termín podania prihlášok
do 31.10.2017Vitajte v materskej škole v školskom roku 2017/2018

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom novoprijatých detí, že nový školský rok sa začína
.......................4. septembra 2017 t.j. v pondelok.
Deti prichádzajú do materskej školy v čase
od 6,15 hod. do 8,00 hod.

Pre uľahčenie nástupu novoprijatým deťom poskytujeme rodičom niekoľko vstupných informácií. dozvedieť sa viac


Stanovisko Rady pre vysielanie a retransmisiu
...............................pppridané dňa 28.6.2017
Stanovisko Rady pre vysielanie a retransmisiu na sťažnosť riaditeľky MŠ na odvysielanú reportáž v spravodajstve RTVS dňa 11.4.2017 TU


Prevádzka počas letných prázdnin.........................pppridané dňa 16.6.2017

Oznamujeme rodičom prevádzku materských škôl počas letných prázdnin dozvedieť sa viac.
Kolektív materskej školy praje všetkým rodičom a deťom spoločné prijemne strávené chvíle letných prázdnin.
Dopravná akcia Dopraváčik ..............................................pridané dňa 2.6.2017

Dňa 30.5.2017 sa v MŠ na Ul. J. Kollára 25 uskutočnila akcia Dopraváčik, na ktorej sa zúčastnili deti zo 7 MŠ v Novom Meste nad Váhom. V teoretickej časti si deti overili svoje poznatky o dopravných značkách, dopravných predpisoch a o bezpečnom správaní sa v premávke. Potom pri jazde na kolobežkách na dopravnom ihrisku predviedli to, čo sa naučili teoreticky. Na záver príslušník mestskej polície zhodnotil ich vedomosti a praktické zručnosti, deti dostali vodičské preukazy na kolobežku a reflexné pásiky. Fotogaléria TU


Stanovisko riaditeľky MŠ k odvysielanej reportáži v spravodajstve RTVS dňa 11.4.2017


V odvysielanej reportáži bola nepravdivá informácia o výskyte brazílskych pečienok v Materskej škole v Novom Meste nad Váhom. Školské jedálne MŠ nakupujú mäso a mäsové výrobky výlučne od slovenských dodávateľov a výrobcov.Na nákup je uzatvorená zverejnená zmluva.
V Materskej škole bola vykonaná kontrola Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne na pôvod mäsa a mäsových výrobkov a neboli zistené žiadne nedostatky. Po dohode s riaditeľkou RÚVZ Trenčín MUDr. Bučkovou je tento údaj overiteľný.
Uvedené spravodajstvo sa netýka žiadnej Materskej školy v Novom Meste nad Váhom.

PaedDr. Dana Chmelová


Zápis detí do MŠ šk.r. 2017/2018..............................................pridané dňa 7.3.2017

Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 24. - 26. apríla 2017 čase od 10.00 do 16.00 hod

Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ulici alebo na jej jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č.25, Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého alebo Dibrovovej ul., Ul. J. Kollára č.4. Dozvedieť sa viac


Jarné prázdniny ..............................................pridané 21.2.2017
Ozamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy a elokovaných pracovísk pre prihlásené deti v čase jarných prázdnin
t.j. od 28.2. - 3.3.2017 je schválená zriaďovateľom MŠ a v prevádzke zostáva:
elokované pracovisko na Dibrovovej ulici
elokované pracovisko na Hollého ulici
......................elokované pracovisko na Hurbanovej ulici

Schválený návrh na prevádzku zriaďovateľom TU


OZNAM.................................................pridané 21.2.2017
Vážení rodičia, prosíme Vás o spoluprácu pri znižovaní chorobnosti detí v materskej škole.

Školský poriadok rieši ochranu zdravia detí v bode VIII.

Ochrana zdravia detí:
1) V materskej škole môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a povinnom očkovaní na pobyt v kolektíve predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa ošetrujúci lekár.

Skutočnosti, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní.

Uvedomte si prosím, že pani učiteľky na triede nemajú možnosť pri vstupe dieťaťa do triedy
zistiť či je dieťa riadne preliečené a spoliehajú sa na Vaše čestné vyhlásenie.
Buďte ohľaduplní ku všetkým deťom a priveďte dieťa do materskej školy zdravé.
Uvedomte si, že v konečnom dôsledku na to doplatia opakovanými chorobami všetky deti.Depistáž detí predškolského veku
.....................................................pridané 21.2.2017
V mesiace február prebieha vo všetkých materských školách depistážne vyšetrenie predškolákov so zameraním na školskú spôsobilosť detí.
Depistáž je testovanie školskej pripravenosti 5-6 ročných detí. Hlavným cieľom depistáže je vytipovať predškolákov s nedostatočnou alebo otáznou pripravenosťou zvládať požiadavky kladené na žiaka 1. ročníka.

Pre nás arodičov predškolákov je to významná odborná pomoc z Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie pri optimalizácii prípravy detí na školskú dochádzku.Voľné pracovné miesto - učiteľka MŠ...................................................pridané 11.1.2017

Materská škola hľadá do pracovného pomeru učiteľku MŠ na zastupovanie počas materskej dovolenky.
Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské - učiteľstvo pre materské školy
Termín nástupu: ........1.2.2017 - výber už ukončený

Žiadosť so životopisom zasielajte na adresu MŠ, prípadne e-mailom: ms@materskaskolanmnv.sk


Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky MŠ .......pridané 25.11.2016

Riaditeľka Materskej školy Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č.552/2003 Z.z, o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje


výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy
elokované pracovisko MŠ Ul. Dibrovova č. 13


Termín podania prihlášok do 19.12.2016 dozvedieť sa viac.Materská škola získala významné ocenenie

Dňa 7.6.2016 sa konal 15. ročník Olympiády detí materských škôl. Zúčastnilo sa jej 7 materských škôl z Nového Mesta nad Váhom a súťažili všetky deti predškolského veku.

Detskú Olympiádu a s ňou súvisiace celoročné športové aktivity sme zapojili do Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenský olympijský výbor.
Slovenský olympijský výbor ocenil našu materskú školu za aktívnu účasť pri organizácii Olympijských festivalov Slovenska v roku 2016 1.miestom v kategórii materské školy.
Súčasťou takéhoto významného ocenenia je aj udelený titul Atletická škôlka a pre deti odmenou atletický set v hodnote 600 EUR.

................................................................................PaedDr.Dana Chmelová
..........................................................................................riaditeľka MŠVitajte v materskej škole v školskom roku 2016/2017

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom novoprijatých detí, že nový školský rok sa začína
.......................5. septembra 2016 t.j. v pondelok.
Deti prichádzajú do materskej školy v čase
od 6,15 hod. do 8,00 hod.

Pre uľahčenie nástupu novoprijatým deťom poskytujeme rodičom niekoľko vstupných informácií. dozvedieť sa viac
Prevádzka počas letných prázdnin....................................pppridané dňa 10.6.2016

Oznamujeme rodičom prevádzku materských škôl počas letných prázdnin
dozvedieť sa viacVoľné pracovné miesto
...........................................................................................pridané dňa 7.3.2016

Riaditeľstvo MŠ hľadá na zastupovanie dlhodobej PN kuchárku vyučenú v obore s nástupom ihneď. Viac informácií na tel. číslach: 032/771 25332 p. Vráblová(vedúca ŠJ) alebo sekretariát 032/748 4484.


Zápis detí do MŠ šk.r. 2016/2017..............................................pridané dňa 23.2.2016

Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 25. - 27. apríla 2016 čase od 10.00 do 16.00 hod

Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ulici alebo na jej jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č.25, Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého alebo Dibrovovej ul., Ul. J. Kollára č.4. Dozvedieť sa viac


Jarné prázdniny ...............................................................................pridané dňa 22.2.2016
Oznamujeme rodičom, že prevádzka materských škôl počas jarných prázdnin od 29.2.2016 do 4.3.2016 bude na MŠ Poľovnícka. Ostatné elokované pracoviská budú zatvorené.Súhlas zriaďovateľa TU


Zimná olympiáda materských škôl............................................pridané dňa 10.2.2016

Dňa 27.1.2016 sa uskutočnila na zimnom štadióne Zimná olympiáda detí materských škôl v Novom Meste nad Váhom. Deti súťažili v rôznych aktivitách napr. strielaní puku do bránky, slalome na korčuliach pomedzi kužele...
Fotogaléria
Príspevok TV PohodaProjekt Žihadielko ihrisko ............................................................pridané dňa 22.1.2016

Zapojte sa do hlasovania a podporte projekt do ktorého sa zapojilo Mesto Nové Mesto nad Váhom na výstavbu detského ihriska so spoločnosťou Lidl Slovensko.

Viac informácií na stránke Mesta Nové Mesto nad Váhom dozvedieť sa viac


Vianočné prázdniny.............................................................pridané dňa 16.12.2015
Oznamujeme rodičom, že v čase vianočných prázdnin
v dňoch od 23.12.2015 do 8.1.2016 vrátane prerušujeme prevádzku v materskej škole a jej elokovaných pracoviskách.
Prevádzka začína 11.1.2016.
Súhlas zriaďovateľa TU.

Zároveň všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a do Nového roku veľa zdravia a úspechov.


Deň materských škôl na Slovensku.............................pridané dňa 30.10.2015

Materská škola sa pripája k myšlienke Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu usporiadať Deň materských škôl na Slovensku, ktorého záštitu prevzal Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
Príďte nás podporiť na
Námestie Slobody dňa 4.11.2015 o 10,00 hod. kde materské školy oslávia Deň materských škôl na Slovensku.

Príspevky z osláv:
Stránky Mesta Nové Mesto nad Váhom si môžete pozrieť
TU
Príspevok el.p. MŠ Dibrovova
TU
Reportáž TV Pohoda
TU


Zapojenie MŠ do projektu "Bezpečne na cestách"....pridané dňa 27.10.2015

Materská škola sa zapojila do grantového projektu Nadácie Volswagen Slovakia - "Bezpečne na cestách". Náš projekt "Dopraváčik" bol vyhodnotený komisiou ako úspešný a materská škola dostala od Nadácie Volswagen Slovakia grant na rekonštukciu dopravného ihriska na elokovanom pracovisku na ul. J. Kollára 25. Viac informácií TU

Reportáže TV Pohoda:
Rekonštrukcia DDI
Slávnostné otvorenie DDI


Otvorenie nového elokovaného pracoviska................................................pridané dňa 29.9.2015

V novom školskom roku 2015/2016 vzniklo nové elokované pracovisko našej materskej školy v priestoroch ZŠ Odborárska ulica 1374/10. Video zo slávnostného otvorenia si môžete pozrieť TUAdaptačný proces detí v MŠ – pre rodičov prváčikov
...................................pridané dňa 24.8.2015

Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť môže priniesť problémy ako pre dieťa, tak i pre rodičov. Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľahšie, tešia sa a s ľahkosťou nadväzujú kontakty s osobami pre ne doposiaľ neznámymi. Iné sa tešia tiež, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do kolektívu, potrebujú na adaptáciu viac času.

Sociálne skúsenosti, ktoré dieťa získa v materskej škole, určujú v budúcnosti jeho vzťahy v skupine, majú rozhodujúci podiel na utváranie osobnosti. Pre dieťa je pobyt v škole prirodzeným obohatením jeho fyzického a duševného života. Čas strávený v škole je naplnený zmysluplnými aktivitami a činnosťami. Vaše deti čaká prajné prostredie, svet hier, hudby a pohybu, živej a neživej prírody, kultúry, vedy a techniky.

Pobyt v materskej škole prináša aj množstvo zmien : iný režim dňa, prítomnosť ďalších detí, akceptovanie cudzej osoby – učiteľky, každý má nárok na všetko rovnakou mierou i na pozornosť učiteľky, niektoré ich priania nie sú hneď a rýchlo splnené alebo nie sú splnené vôbec.

V septembri nastúpia do MŠ deti prvýkrát. Pre väčšinu z nich znamená táto zmena stres. Pre deti prítomnosť mamy zaručovala istotu a pocit bezpečia, materská škola v nich vzbudzuje strach a neistotu. Ťažkosti dieťaťa pri začleňovaní do kolektívu sú individuálne, vychádzajú z temperamentu detí a ich osobnosti, z výchovného štýlu v rodine a z citovej väzby na matku.

Príchod dieťaťa do kolektívu znamená novú formu socializácie, rešpektovanie sociálnej potreby dieťaťa na spolužitie s rovesníkmi. Deti sa učia poznávať povahové vlastnosti, taktiky správania a spôsoby prispôsobovania sa iným deťom. Pre úspech adaptačného procesu je najdôležitejšia spolupráca rodičov a učiteliek. Informácie rodičov o povahe a správaní dieťaťa pomáhajú ľahšie zvládnuť toto náročné obdobie. Dôležitá je jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov. Rodičia musia rozprávať s dieťaťom o materskej škole veľmi pekne, nerobiť z nej strašiaka, motivovať dieťa, aby sa do materskej školy a za kamarátmi tešilo.


Zopár rád pre bezbolestnejšie prvé chvíle v septembri:
1. Zobúdzajte deti skôr aby ste predišli časovému stresu.
2. Buďte pokojní, ak dieťa začne ,,vyjednávať“.
3. Nesľubujte odmeny za to, keď pôjde do MŠ bez plaču.
4. Rozprávajte dieťaťu cestou do MŠ čo budete robiť.
5. Ak dieťa plače a nereaguje na slová, odlúčenie čo najviac urýchlite.
6. S dieťaťom sa rozlúčte nežne a rozhodne odíďte.
7. Rozhovory s učiteľkou v ranných hodinách dieťa rozrušujú (informácie získavajte popoludní ! ).
8. Rozprávajte dieťaťu čo budete robiť keď sa vráti z MŠ.
9. Ak je lúčenie bolestné a plačlivé, zbytočne ho nepredlžujte, pani učiteľky vedia ako dieťa zaujať.
10. Pre dieťa prichádzajte usmiata, veselo komentujte dianie v MŠ (dieťa musí nadobudnúť pocit, že je všetko v poriadku)

Nestanovujte si žiadny limit na adaptáciu dieťaťa na materskú školu a neporovnávajte vaše dieťa s inými.Pamätajte, že každé dieťa je jedinečné a má iné povahové črty a predispozície. Niektoré deti fyzické prejavy úzkosti či teatrálne záchvaty vôbec nemajú. U iných sa objavia na pár dní a u ďalších môžu pretrvávať týždne. Nakoniec si však zvykne a budete mať radosť, že ste ho podporovali najlepšie ako ste vedeli.


kolektív materskej školy
Informácia o zriadení nového elokovaného pracoviska MŠ
.....................pridané dňa 25.6.2015

Mesto Nové Mesto nad Váhom schválilo na MsZ dňa 23.6.2015 VZN č. 5/2015 o zriadení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12 so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Odborárska ulica č. 1674/10.
Viac info


Prevádzka počas letých prázdnin.......................................pridané dňa 22.6.2015


Oznamujeme Vám, že prevádzka materských škôl v čase letných prázdnin je pre prihlásené deti zabezpečená nasledovne :


JÚL od 1.7. do 31.7.2015
Otvorená MŠ Ul.Dibrovova + deti z MŠ Ul.Hviezdoslavova, Ul. J.Kollára č.4 a Ul.Hurbanova
Otvorená
MŠ Ul.J.Hollého + deti z MŠ Ul.Poľovnícka a Ul.J.Kollára č.25

AUGUST od 3.8. do 31.8.2015
Otvorená MŠ Ul.Poľovnícka + deti z MŠ Ul.J.Kollára č.25, MŠ Ul.J.Kollára č.4 aŠ Ul.Hurbanova
Otvorená MŠ Ul.Hviezdoslavova + deti z MŠ Ul.J.Hollého a MŠ Ul.Dibrovova

Súhlas zriaďovateľa
tu

Kolektív materskej školy praje všetkým rodičom a deťom spoločné
príjemne strávené chvíle letných prázdnin.
Prevzatie rozhodnutí
................................................................................................pridané dňa 13.4.2015

Oznamujeme rodičom, že v termíne od 27.4.2015 do 29.4.2015 (vrátane) v čase od 10,00 do 12,00 hod. sa vydávajú rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ v elokovanom pracovisku v ktorom boli s deťmi na zápise.


Zápis detí do MŠ pre šk.r. 2015/2016 .....................................pridané dňa 13.1.2015

Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v dňoch 23. - 25. februára 2015 čase od 10.00 do 16.00 hod
Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ulici alebo na jej jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č.25, Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého alebo Dibrovovej ul., Ul. J. Kollára č.4. dozvedieť sa viac


Prevádzka počas vianočných prázdnin...............................pridané dňa 12.12.2014

Oznamujeme rodičom, že materské školy budu zatvorené od 20.12.2014 do 6.1.2015 vrátane. Prevádzka materských škôl začína 7.1.2015.

Kolektív Materskej školy v Novom Meste nad Váhom Vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov s Vašimi deťmi a do Nového roka 2015 veľa zdravia.Kurz korčuľovania .........................................................pridané dňa 16.10.2014

Materská škola organizuje aj v tomto školskom roku kurz korčuľovania
v termíne
od 24.11.-28.11.2014.
V prípade záujmu prihláste dieťa u triednej p. učiteľky.
viac


Plavecký kurz október 2014.............pppridané dňa 30.9.2014

Aj tento rok organizujeme v spolupráci s odbornými lektormi zo Športového klubu Penguin v mesiaci október 2014 pre Vaše deti plavecký kurz. V prípade záujmu prihláste Vaše dieťa u triednej pani učiteľky. Dozvedieť sa viac


Začiatok školského roka 2014/2015
....................................pppridané dňa 25.8.2014

Riaditeľka MŠ oznamuje všetkým rodičom, že nový školský rok sa začína 2.septembra 2014 t.j.v utorok. Deti prichádzajú do materskej školy a elokovaných pracovísk v čase od 6.15 hod. do 8.00 hod.

Pre uľahčenie nástupu novoprijatým deťom poskytujeme zákonným zástupcom niekoľko vstupných informácií. Do MŠ treba deťom priniesť :
- prezuvky- papučky (nie šľapky, žabky, crocsy a pod.) podpísané menom a priezviskom dieťaťa
- pyžamo, podpísané
- náhradné veci na prezlečenie – veci podpíšte a uložte dieťaťu do skrinky označenej jeho menom
Prosíme rodičov, aby rešpektovali požiadavku na podpisovanie osobných vecí detí kvôli zámene vecí a zbytočným nedorozumeniam.

Po príchode do MŠ dostanete dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednej učiteľke :
- Evidenčný lístok s údajmi o dieťaťi
- Vyhlásenie o bezinfenfekčnosti prostredia
- Informovaný súhlas zákonného zástupcu
- Splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou, príp.súrodencom
- Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu pre zber údajov pre jednu školu
- Súhlas s poskytovaním osobných údajov
- Šekové poukážky na platbu školného a stravného

Podrobnosti o prevádzke sú v
Školskom poriadku MŠ, ktorý je zverejnený na webovej stránke a podrobne sa s ním oboznámite na prvej schôdzke Rodičovského združenia. Dátum uskutočnenia Vám oznámia zástupkyne riaditeľky MŠ pre jednotlivé elokované pracoviská. Vaša účasť vzhľadom k množstvu informácií je nutná.

Pred nástupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. Dieťa už nesmie mať plienky (ani na spanie), cumeľ a malo by ovládať jedenie s lyžicou a pitie z pohára.
Prevádzka počas letných prázdnin....................................pppridané dňa 6.6.2014

Oznamujeme rodičom, že bola zriaďovateľom schválená prevádzka počas letných prázdnin... dozvedieť sa viac


14. ročník detskej olympiády................................................pridané dňa 30.5.2014

Dňa 28.5.2014 sa uskutočnil 14. ročník detskej olympiády detí materských škôl v Novom Meste nad Váhom. Deti v predškolskom veku súťažili v 9. športových disciplínach. Fotogaléria2.ročník dopravno-výchovnej akcie Dopraváčik................pridané dňa 30.5.2014

V materskej škole na ulici J. Kollára 25 v Novom Meste nad Váhom uskutočnil 2. ročník dopravno-výchovnej akcie Dopraváčik, na ktorej sa zúčastnili predškoláci z materských škôl na ul. Hollého, Hviezdoslavova, Dibrovova, Poľovnicka a J. Kollára 20. Príslušník mestskej polície porozprával deťom o tom, ako majú správne jazdiť na kolobežke, utvrdili si poznatky o dopravných značkách, základných pravidlách cestnej premávky a o dôležitých telefónnych číslach (150, 155, 158, 112), skladali puzzle - 2 známe dopravné značky a vyskúšali si jazdu na kolobežke na dopravnom ihrisku. Na záver všetky deti dostali vodičské preukazy a sladkú odmenu. fotogaléria


Verejné obstarávanie
..........................................................................pridané dňa 20.3.2014

Materská škola upozorňuje na zverejnenie výzvy na predloženie ponúk na opravu chodníkov a školského dvora. viac...


Oznam rodičom
..................................................................................pridané dňa 5.3.2014

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí - neprijatí dieťaťa do MŠ je od 28.4. do 30.4.2014 v čase od 10,00 - 12,00 hod. Rozhodnutie si vyzdvihnite v materskej škole, v ktorej ste boli na zápise.


Verejné obstarávanie
..........................................................................pridané dňa 14.2.2014

Materská škola upozorňuje na zverejnenie výzvy na predloženie ponúk pri obstarávaní potravín pre školské jedálne. viac...


Kurz korčuľovania II..........................................................................pridané dňa 13.2.2014

Materská škola organizuje kurz korčuľovania II. v termíne
od 10.3.-14.3.2014. V prípade záujmu prihláste dieťa u triednej p. učiteľky do 28.2.2014. viac...


Jarné prázdniny
.....................................................................................................pridané dňa 13.2.2014

Materská škola oznamuje, že v dňoch 17.2.-21.2.2014 sú jarné prázdniny. Prevádzka pre prihlásené deti bude v MŠ Ul Poľovnícka č. 12. čítať viac...


Zápis detí do MŠ pre šk.r. 2014/2015 ...............................................................pridané dňa 13.1.2014

Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v dňoch 24. - 26. februára 2014 čase od 10.00 do 16.00 hod
Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ulici alebo na jej jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č3, Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého alebo Dibrovovej ul., Ul. J. Kollára č4 (školský vzdelávací program v kresťanskom duchu). dozvedieť sa viacLyžiarsky kurz..................................................................pridané dňa 13.1.2014

Materská škola pripravuje pre Vaše deti lyžiarsky kurz v spolupráci s odbornými lektormi zo Športového klubu Penguin, ktorý sa uskutoční podľa snehových podmienok.
Viac info...Dodatok č. 2 VZN č. 7/2012....................................................................pridané dňa 17.12.2013

Vážení rodičia, čítajte pozorne čl. 2 v ktorom nastali zmeny v podmienkach neuhrádzania mesačného príspevku za dieťa v MŠ tzv. školné.
Viac info
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu