Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Prevádzka počas letných prázdnin...........................................Pridané dňa 5.6.2019

Materská škola oznamuje rodičom, že prevádzka počas letných prázdnin na základe prieskumu záujmu o dochádzku detí do MŠ bude nasledovná:

JÚL: prevádzka - Hurbanova, Dibrovova, Hollého (ostatné zatvorené)
AUGUST: prevádzka - MŠ Hviezdoslavova a Poľovnícka (ostatné zatvorené)


Pracovná pozícia kuchárka......... .............................................Pridané dňa 29.5.2019

Školská jedáleň Materská škola Elokované pracovisko Ul.Hurbanova hľadá k septembru 2019 vyučenú kuchárku s praxou na zastupovanie dlhodobej práceneschopnosti.
Platové podmienky podľa zákona č.553/2003 o odmeňovaní n
iektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Podrobnejšie informácie u vedúcej školskej jedálne p.Šimovej tel.č.032/7712531

Súhlas so spracovaním osobných údajov TU.


Hlasovanie za projetky MŠ
................................. .............................................Pridané dňa 9.5.2019
Milí rodičia.
Podporte hlasovaním naše projekty financované z Participatívneho komunitného rozpočtu na stránkach Mesta Nové Mesto nad Váhom
Projekt č. 5/2019 - Kytica ľudových krojov
Projekt č. 9/2019 - Učíme sa vonku

Ďakujeme za podporuVýberové konanie
.......................................................................... .....................Pridané dňa 25.4.2019

Riaditeľka Materskej školy Poľovnícka ul.č.12, Nové Mesto nad Váhom podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky

Materskej školy elokované pracovisko MŠ Ul.Odborárska č.10 viac informácií TU
Materskej školy elokované pracovisko MŠ Ul.Hviezdoslavova
viac informácií TUPrevádzka materskej školy počas veľkonočných prázdnin...........Pridané dňa 15.4.2019

Materská škola oznamuje rodičom, že prevádzka v materskej škole pre prihlásené deti počas veľkonočných prázdnin v dňoch 18. a 23.4.2019 bude na el.pracoviskách:
MŠ Ul. Kollára 25, MŠ Ul.Dibrovova, MŠ Ul.Hurbanova, MŠ Ul.Hollého


Prevádzka materskej školy počas jarných prázdnin...........Pridané dňa 26.2.2019

Materská škola oznamuje rodičom, že prevádzka v materskej škole pre prihlásené deti počas jarných prázdnin v dňoch
4.3.2019 - 8.3.2019 bude na el.pracovisku MŠ Ul. Kollára 25

Ostatné pracoviská budú počas jarných prázdnin zatvorené.

Prajeme Vám príjemné prežitie prázdnin.
Zápis detí do MŠ šk.r. 2019/2020.................Pridané dňa 14.2.2019

Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ pre školský rok 2019/2020 sa uskutoč
v dňoch 8. - 10. apríla 2019 čase od 10.00 do 16.00 hod

Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ulici alebo na jej jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č.25, Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého, Ul. Dibrovovej, Ul. Odborárska.
Dozvedieť sa viac


Lyžiarsky výcvik
.................................................Pridané dňa 7.2.2019
Deti MŠ Poľovnícka a MŠ Hurbanova sa v dňoch 4.2.-6.2.2019 zúčastnili na lyžiarkom výcviku na Bezovci.
Video ako to deti zvládli si môžete pozrieť
TUObmedzenie prevádzky materskej školy počas vianočných prázdnin.....

Materská škola oznamuje rodičom, že prevádzka v materskej škole bude nasledovná:

V dňoch
24.12.2018 - 4.1.2019 prerušená prevádzka na všetkých pracoviskách MŠ

Prevádzka začína
od 7.1.2019 okrem MŠ Kollára 25 a MŠ Odborárska, ktoré začínajú od 8.1.2019.

Súhlas zriaďovateľa TU

Kolektív Materskej školy praje príjemné prežitie vianočných sviatkov.Školský korčuliarsky program
.pp...................................pridané dňa 28.11.2018
Deti materských škôl sa zúčastnili na projekte organizovanom SZĽH - Školský korčuliarsky program na zimnom štadióne. Fotogaléria TUPrevádzka počas jesenných prázdnin
..........,,,,,,,,,,,,,,,,,...pppridané dňa 26.10.2018

Oznamujeme rodičom, že prevádzka v 44.týždni bude na základe vykonaného prieskumu a schválenia prevádzky zriaďovateľom nasledovne:

Pondelok 29.10.2018 bude prerušená prevádzka na elokovaných pracoviskách MŠ Ul. Kollára 25 a MŠ Ul. Odborárska

Počas jesenných prádznin
od 31.10.-2.11.2018 bude prevádzka na elokovanom pracovisku MŠ Ul. Dibrovova.
Vitajte v materskej škole v školskom roku 2018/2019

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom novoprijatých detí, že nový školský rok sa začína
.......................3. septembra 2018 t.j. v pondelok.
Deti prichádzajú do materskej školy v čase
od 6,15 hod. do 8,00 hod.

Pre uľahčenie nástupu novoprijatým deťom poskytujeme rodičom niekoľko vstupných informácií.
Vstupné informácie dozvedieť sa viac
Adaptácia detí dozvedieť sa viac
Prevádzka počas letných prázdnin...............pppridané dňa 19.6.2018

Oznamujeme rodičom prevádzku materských škôl počas letných prázdnin dozvedieť sa viac.

Kolektív materskej školy praje všetkým rodičom a deťom spoločné prijemne strávené chvíle letných prázdnin.
Verejné hlasovanie za podané projekty ...........................................pridané dňa 23.4.2018
Milí rodičia.
Materská škola podala projekty na poskytnutie finančného príspevku z participatívneho komunitného rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom. Projekty boli posúdené a posunuté do verejného hlasovania. Prosíme rodičov, aby zahlasovali za projekty materských škôl.

Projekt č. 3/2018 Ekoškôlka - MŠ Hviezdoslavova
Projekt č. 4/2018 V zdravom tele zdravý duch - MŠ Kollára 4
Projekt č. 5/2018 Tancuj, tancuj, vykrúcaj - MŠ Kollára 25
Projekt č. 10/2018 Rok v záhrade - MŠ Hurbanova
Projekt č. 11/2018 Malí bádatelia - MŠ Poľovnícka


Zahlasovať môžete po kliknutí TU
Zápis detí do MŠ šk.r. 2018/2019...............................pridané dňa 28.2.2018

Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ pre školský rok 2018/2019 sa uskutoč
v dňoch 16. - 18. apríla 2018 čase od 10.00 do 16.00 hod

Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ulici alebo na jej jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č.25, Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého, Ul. Dibrovovej, Ul. J. Kollára č.4, Ul. Odborárska. Dozvedieť sa viac


Obmedzenie prevádzky materskej školy počas jarných prázdnin

Materská škola oznamuje rodičom, že prevádzka v materskej škole bude nasledovná:

V dňoch
19.2.2018 - 23.2.2018 bude prevádzka na pracoviskách MŠ Ul. Kollára 25 a MŠ Hurbanova

Ostatné pracoviská budú počas jarných prázdnin zatvorené.


Súhlas zriaďovateľa TU


Obmedzenie prevádzky materskej školy počas vianočných prázdnin
...............pridané dňa 21.12.2017
Materská škola oznamuje rodičom, že prevádzka v materskej škole bude nasledovná:

V dňoch
27.12.2017 - 29.12.2017 prerušená prevádzka na všetkých pracoviskách MŠ
V dňoch
2.1.2018 - 5.1.2018 prerušená prevádzka na všetkých pracoviskách okrem MŠ Hviezdoslavova ul.

Súhlas zriaďovateľa TU

Kolektív Materskej školy praje príjemné prežitie vianočných sviatkov.


Dopravné ihrisko na elokovanom pracovisku Ul. Kollára 25


Materská škola na Ul.Kollára 25 poslala projekt ,,Dopraváčik“ na poskytnutie grantu z participatívneho komunitného rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom.

Prihlásený projekt bol úspešný a materská škola dostala na opravu detského dopravného ihriska
1 500 EUR.
Viac info TU
..............................................................PaedDr. Dana Chmelová - riaditeľka MŠ


Hlasovanie za projekty


Milí rodičia.
Materská škola a jej elokované pracoviská podali projekty do 2. kola participatívneho komunitného rozpočtu. Podporte naše projekty hlasovaním na stránke zriaďovateľa Mesto Nové Mesto nad Váhom.
Projekt č. 6/2017 Malý Vševedko
Projekt č. 7/2017 Dopraváčik II
Projekt č. 8/2017 Interaktívna edukácia v materskej škole

Hlasovanie trvá
do 3.11.2017.
Chcem hlasovaťDetské dopravné ihrisko na školskom dvore Materskej školy na Ul.Poľovnícka


Materská škola na Ul.Poľovníckej poslala projekt ,,Bezpečne na kolesách“ na poskytnutie grantu z participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Projekt bol víťazný a materská škola dostala na vybavenie detského dopravného ihriska
2 197 EUR.
Z grantu sme zakúpili detské bicykle, odrážadlá, kolobežky, zvislé dopravné značky, prechody pre chodcov a semafory. V spolupráci s Mestom Nové Mesto nad Váhom, ako zriaďovateľom materskej školy plánujeme obnoviť povrch dopravného ihriska, ktoré bude mať novú podobu.
Deti z materskej školy sa budú formou zážitkového učenia a hry učiť o pravidlách cestnej premávky. Cieľom využívania dopravného ihriska je pripraviť deti na samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke, v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, dodržiavať postupy a pravidlá simulovaných dopravných situáciách, učiť sa správať v role chodca a cyklistu a v praktickej činnosti uplatniť relevantné informácie. Viac info TU
..............................................................PaedDr. Dana Chmelová - riaditeľka MŠ

Projekt bol zrealizovaný vďaka
Participatívnemu komunitnému rozpočtu TSK
Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky MŠ .......pridané 10.10.2017

Riaditeľka Materskej školy Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č.552/2003 Z.z, o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

1. Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy
elokované pracovisko MŠ Ul. Kollára č. 4
dozvedieť sa viac

2. Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy
elokované pracovisko MŠ Ul. Odborárska č. 10
dozvedieť sa viac

Termín podania prihlášok
do 31.10.2017


Stanovisko Rady pre vysielanie a retransmisiu
...............................pppridané dňa 28.6.2017
Stanovisko Rady pre vysielanie a retransmisiu na sťažnosť riaditeľky MŠ na odvysielanú reportáž v spravodajstve RTVS dňa 11.4.2017 TU


Prevádzka počas letných prázdnin.........................pppridané dňa 16.6.2017

Oznamujeme rodičom prevádzku materských škôl počas letných prázdnin dozvedieť sa viac.
Kolektív materskej školy praje všetkým rodičom a deťom spoločné prijemne strávené chvíle letných prázdnin.
Dopravná akcia Dopraváčik ..............................................pridané dňa 2.6.2017

Dňa 30.5.2017 sa v MŠ na Ul. J. Kollára 25 uskutočnila akcia Dopraváčik, na ktorej sa zúčastnili deti zo 7 MŠ v Novom Meste nad Váhom. V teoretickej časti si deti overili svoje poznatky o dopravných značkách, dopravných predpisoch a o bezpečnom správaní sa v premávke. Potom pri jazde na kolobežkách na dopravnom ihrisku predviedli to, čo sa naučili teoreticky. Na záver príslušník mestskej polície zhodnotil ich vedomosti a praktické zručnosti, deti dostali vodičské preukazy na kolobežku a reflexné pásiky. Fotogaléria TU


Stanovisko riaditeľky MŠ k odvysielanej reportáži v spravodajstve RTVS dňa 11.4.2017


V odvysielanej reportáži bola nepravdivá informácia o výskyte brazílskych pečienok v Materskej škole v Novom Meste nad Váhom. Školské jedálne MŠ nakupujú mäso a mäsové výrobky výlučne od slovenských dodávateľov a výrobcov.Na nákup je uzatvorená zverejnená zmluva.
V Materskej škole bola vykonaná kontrola Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne na pôvod mäsa a mäsových výrobkov a neboli zistené žiadne nedostatky. Po dohode s riaditeľkou RÚVZ Trenčín MUDr. Bučkovou je tento údaj overiteľný.
Uvedené spravodajstvo sa netýka žiadnej Materskej školy v Novom Meste nad Váhom.

PaedDr. Dana Chmelová


Zápis detí do MŠ šk.r. 2017/2018..............................................pridané dňa 7.3.2017

Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 24. - 26. apríla 2017 čase od 10.00 do 16.00 hod

Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ulici alebo na jej jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č.25, Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého alebo Dibrovovej ul., Ul. J. Kollára č.4. Dozvedieť sa viac


Jarné prázdniny ..............................................pridané 21.2.2017
Ozamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy a elokovaných pracovísk pre prihlásené deti v čase jarných prázdnin
t.j. od 28.2. - 3.3.2017 je schválená zriaďovateľom MŠ a v prevádzke zostáva:
elokované pracovisko na Dibrovovej ulici
elokované pracovisko na Hollého ulici
......................elokované pracovisko na Hurbanovej ulici

Schválený návrh na prevádzku zriaďovateľom TU


OZNAM.................................................pridané 21.2.2017
Vážení rodičia, prosíme Vás o spoluprácu pri znižovaní chorobnosti detí v materskej škole.

Školský poriadok rieši ochranu zdravia detí v bode VIII.

Ochrana zdravia detí:
1) V materskej škole môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a povinnom očkovaní na pobyt v kolektíve predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa ošetrujúci lekár.

Skutočnosti, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní.

Uvedomte si prosím, že pani učiteľky na triede nemajú možnosť pri vstupe dieťaťa do triedy
zistiť či je dieťa riadne preliečené a spoliehajú sa na Vaše čestné vyhlásenie.
Buďte ohľaduplní ku všetkým deťom a priveďte dieťa do materskej školy zdravé.
Uvedomte si, že v konečnom dôsledku na to doplatia opakovanými chorobami všetky deti.Depistáž detí predškolského veku
.....................................................pridané 21.2.2017
V mesiace február prebieha vo všetkých materských školách depistážne vyšetrenie predškolákov so zameraním na školskú spôsobilosť detí.
Depistáž je testovanie školskej pripravenosti 5-6 ročných detí. Hlavným cieľom depistáže je vytipovať predškolákov s nedostatočnou alebo otáznou pripravenosťou zvládať požiadavky kladené na žiaka 1. ročníka.

Pre nás arodičov predškolákov je to významná odborná pomoc z Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie pri optimalizácii prípravy detí na školskú dochádzku.Voľné pracovné miesto - učiteľka MŠ...................................................pridané 11.1.2017

Materská škola hľadá do pracovného pomeru učiteľku MŠ na zastupovanie počas materskej dovolenky.
Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské - učiteľstvo pre materské školy
Termín nástupu: ........1.2.2017 - výber už ukončený

Žiadosť so životopisom zasielajte na adresu MŠ, prípadne e-mailom: ms@materskaskolanmnv.sk


Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky MŠ .......pridané 25.11.2016

Riaditeľka Materskej školy Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č.552/2003 Z.z, o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje


výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy
elokované pracovisko MŠ Ul. Dibrovova č. 13


Termín podania prihlášok do 19.12.2016 dozvedieť sa viac.Materská škola získala významné ocenenie

Dňa 7.6.2016 sa konal 15. ročník Olympiády detí materských škôl. Zúčastnilo sa jej 7 materských škôl z Nového Mesta nad Váhom a súťažili všetky deti predškolského veku.

Detskú Olympiádu a s ňou súvisiace celoročné športové aktivity sme zapojili do Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenský olympijský výbor.
Slovenský olympijský výbor ocenil našu materskú školu za aktívnu účasť pri organizácii Olympijských festivalov Slovenska v roku 2016 1.miestom v kategórii materské školy.
Súčasťou takéhoto významného ocenenia je aj udelený titul Atletická škôlka a pre deti odmenou atletický set v hodnote 600 EUR.

................................................................................PaedDr.Dana Chmelová
..........................................................................................riaditeľka MŠZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu