Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Vševedkova záhradka

Projekty

Projekt VŠEVEDKOVA ZÁHRADKA
v elokovanom pracovisku Materskej školy Ul. Dibrovova
Zelená župa Trenčiansky samosprávny kraj

Projekt VŠEVEDKOVA ZÁHRADKA je zameraný na spoznávanie prírodného prostredia cez zážitkové učenie a hru. Tento projekt vznikol za účelom získania grantu na projekty v rámci projektu Zelená župa TSK a grantového programu Zelené oči zameraného na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy.
Účel grantového programu je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia.
Náš projekt bol úspešný,
získali sme grant vo výške 1 857€.
V mesiacoch september – november sme s pomocou rodičov a verejnosti pripravili školský dvor na výstavbu veľkého vyvýšeného záhona o rozmeroch 11m x 1,4m x 0,50m. Do zhotoveného záhona sme potom spoločne navrstvili štiepu, trávu, listy a hlinu a pripravili záhon. Deti si potom vysádzali jahody, cibuľoviny a pripravili časť záhona na jarnú výsadbu.
Prostredníctvom jednoduchých a deťom blízkych činností sa naučia deti ochrane a starostlivosti o rastlinnú a živočíšnu ríšu.
Ciele projektu sú rozpoznávať vybrané poľnohospodárske rastliny, poznať potravinový a technický úžitok rastlín, význam vody, svetla a tepla pre rast rastlín, identifikovať rôznorodosť rastlinnej ríše, poznávať podmienky, ktoré zabezpečujú klíčenie a rast rastlín, poznať význam včiel v prírode a aktívne sa zapájať do starostlivosti o zasadené bylinky, rastlinky, ovocné kríky

Aktivity projektu :
- workshop pre učiteľky MŠ – ukázať iný spôsob výučby environmentálnej výchovy detí predškolského veku, vyskúšať si zážitkový spôsob edukácie, ukázať tvorbu pracovného zošita pre deti s enviro tematikou,
- pracovný zošit pre deti – metodika vytvorená pre podporu získaných vedomostí, postojov, názorov, pre overovanie detských skúseností,
- využívať vyvýšený záhon v praktickej výučbe environmentálnej výchovy detí predškolského veku.
Týmto projektom chceme dosiahnuť u detí aj to, aby si vážili výsledky nielen svojej práce, ale aj výsledky práce iných a zároveň deťom priblížiť význam zdravej výživy a zdravého stravovania.

Reportáž o projekte z TV Pohoda TUZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu