Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


V zdravom tele - zdravý duch

Projekty

Projekt V ZDRAVOM TELE - ZDRAVÝ DUCH
elokované pracovisko Materskej školy Ul. Kollára č.4
Participatívny komunitný rozpočet

.....Projekt V ZDRAVOM TELE - ZDRAVÝ DUCH je orientovaný na podporu zdravého životného štýlu detí prostredníctvom športových aktivít a osvojenie si nových pohybových zručností, ktoré sú predpokladom pre ďalší motorický vývin detí predškolského veku. S podporou verejnosti bol projekt úspešný a materská škola získala dotáciu v sume 1 489,10 EUR. S využitím dotácie sme zakúpili športové náradie a náčinie, prostredníctvom ktorého cheme deti viesť k osvojovaniu a zdokonaľovaniu pohybových zručností a schopností.
.....V máji sme zrealizovali aktivitu Deň rodiny. Aktivita bola zameraná na spoločne trávený čas rodičov, rodinných príslušníkov a detí materskej školy. Akcie sa zúčastnilo približne 50 rodín. Vytvorili sme tak podmienky na spoločne strávený čas s pohybom, ktorý spája.
.....Pri príležitosti osláv MDD sme v telocični Alexia zorganizovali pre deti športové súťaže a aktivity, rôzne techniky lezenia a plazenia. Využili sme pritom nové telocvičné náčinie zakúpené z projektu, čím boli aktivity pre deti zaujímavejšie, lákavejšie a podnetnejšie.
.....V školskom roku 2018/2019 plánujeme realizovať v materskej škole pohybový krúžok, v ktorom využijeme všetko zakúpené náradie a náčinie. Športovými aktivitami by sme chceli prispieť k plneni Národnému akčnému plánu prevencie obezity na rok 2015-2025.
.....Realizáciou projektu chceme prispieť k tomu, aby telesný pohyb bol vnímaný ako prirodzená súčasť života detí, aj ich rodičov. Zlepšiť fyzickú kondíciu a celkovú imunitu u detí, taktiež sa zamerať na prevenciu prodi obezite u detí. Pohybové aktivity tak budú zvyšovať duševnú a psychickú pohpdu v materskej škole.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu