Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Malí bádatelia

Projekty

Projekt MALÍ BÁDATELIA
Materská škola Poľovnícka

Participatívny komunitný rozpočet

......Materská škola Ul.Poľovnícka č.12 v roku 2018 vytvorila projekt Malí bádatelia za účelom získania dotácie na projekty v rámci participatívneho komunitného rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať inovačnými metódami prírodovednú a technickú gramotnosť detí predškolského veku.
.....V mesiaci apríl 2018 bol projekt posúdený a posunutý do verejného hlasovania, v ktorom bol úspešný a bola nám poskytnutá dotácia 1 500 EUR na zakúpenie inovatívnych didaktických pomôcok na bádanie a poznávanie.
.....V mesiaci jún 2018 sme z dotácie zakúpili 4 experimentálne sady Mekruphy - Voda, Vzduch, Magnetizmus, Rastiliny. Experimentálne sady sme vzápätí začali využívať v edukačnom procese. Prostredníctvom týchto pomôcok sa deti učia pozorovať, klásť si otázky, samostatne riešiť jednoduché úlohy a rozvíjať si tak chápanie vecí, ktoré ich obklopujú.
.....Projekt bude prebiehať naďalej v rámci celého školského roka 2018/2019m kedy plánujeme aktiívne využívať a zaraďovať do výchovno-vzdelávacej činnosti všetky získané experimentálne sady Mekruphy v rámci:
- vzdelávacích aktivít realizovaných na triedach (plánovaných podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materkých školách a Školského vzdelávacieho programu škola hrou),
- exteriérových a interiérových aktivít realizovaných na proírodovednom krúžku (plánovaných podľa plánu krúžkovej činnosti na šk.rok 2018/2019)Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu