Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Rok v záhrade

Projekty

Projekt – „Rok v záhrade“
elokované pracovisko – Hurbanova 6
Participatívny komunitný rozpočet

Projekt – ROK V ZÁHRADE, je zameraný na spoznávanie prírodného prostredia cez zážitkové učenie a hru. Tento projekt vznikol za účelom získania dotácie na projekty vrámci participatívneho komunitného rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Projekt sa nám podarilo úspešne obhájiť a po verejnom hlasovaní nám bola poskytnutá dotácia na jeho realizáciu vo výške 1 500 EUR.
V mesiaci jún 2018 sa vybudovali tri vyvýšené záhony, a v mesiaci september 2018 deti spoločne vysadili bylinky (mätu, šalviu, tymian, bazalku...), ovocné kríky (ríbezle, čučoriedky...), ovocné stromčeky. V treťom vyvýšenom záhone uskutočnia deti výsadbu na jar 2019 – zelenina (jarná cibuľka, reďkovka, mrkva, hrášok...).
Prostredníctvom jednoduchých a deťom blízkych činností sa naučia deti ochrane a starostlivosti o rastlinnú a živočíšnu ríšu. Cieľmi projektu je :
- rozpoznávať vybrané poľnohospodárske rastliny
- poznať potravinový a technický úžitok
- význam vody, svetla a tepla pre rast rastlí
- identifikovať rôznorodosť rastlinnej ríše
- poznávať podmienky, ktoré zabezpečujú klíčenie a rast rastlín
- poznať význam včiel v prírode
- aktívne sa zapájať a starať o zasadené bylinky, rastlinky, ovocné kríky

Plánované aktivity :
1.aktivita – „Cypriánova lekárnička“ (liečivé bylinky, tvorba herbáru, výroba tabuliek na označenie byliniek aín...)
2.aktivita : „Semienko – poklad našej zeme“ (sadenie, polievanie, priame pozorovanie rastu)
3.aktivita : „Vitamínkovia“ (zelenina, ovocie, výroba šalátov...)
4. aktivita : „Štyri ročné víly vo dvore“ (pozorovať zmeny na ovocnom strome vých ročných obdobiach)
Týmto projektom chceme
rozvíjať u detí aj to, aby si vážili výsledky nielen svojej práce, ale aj výsledky práce iných, a zároveň deťom priblížiť význam zdravej výživy a zdravého stravovania.Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu