Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Úvod

ŠKOLA VOLÁ-vzdel. predškoláci

ŠKOLA VOLÁ...Vážení rodičia, pripravili sme pre Vás novú podstránku, ktorá je určená predškolákom (samozrejme kto má záujem aj mimo predškolákov, nech sa páči).
Je nám ľúto, že Vaše deti, ktoré sa určite tešili na zápis do „Veľkej“ školy, sa ho v tomto krízovom čase nebudú môcť zúčastniť osobne. Pripravili sme pre Vás túto pomôcku, ktorá Vám môže ukázať ako zvládnuť nástup do školy.
Pripravili sme pre Vás 4 oblasti:

1. GRAFOMOTORIKA – „POSLÚCHAJ MA CERUZKA“
2. MATEMATICKÉ PREDSTAVY – „BYSTRÁ HLAVIČKA“
3. REČOVÁ OBLASŤ A SLUCHOVÉ VNÍMANIE – “POSLÚCHAJ MA JAZÝČEK“
4. SVET OKOLO NÁS – „ČAROVNÝ SVET“

ČO BY MAL VEDIEŤ PREDŠKOLÁK:

 • Vedieť svoje meno, priezvisko, adresu
 • Poznať meno a priezvisko svojich rodičov a vedieť, kde rodičia pracujú
 • Poznať názov svojej krajiny a hlavného mesta
 • Vedieť názov planéty na ktorej žijeme
 • Správne vyslovovať všetky hlásky
 • Poznať písmená – aspoň svojho mena
 • Hovoriť zrozumiteľne a plynulo
 • Hovoriť súvislo, bez povzbudzovania, rozprávať so záujmom určitý dej
 • Zostavovať plynulo opisy obrázkov, skladajúce sa z 5-6 viet
 • Zostavovať vety z 3– 4 slov, deliť vety na slová, deliť slová na slabiky
 • Pokračovať v rozprávaní známej rozprávky
 • Rozprávať príbehy zo života
 • Zostaviť krátky opis predmetu alebo obrázku, ktorý sa mu ukáže
 • Nájsť 5 – 6 rozdielov medzi predmetmi
 • Vytvárať reťaz zo slov tak, že nasledujúce slovo začína na písmeno, ktorým končí slovo predchádzajúce. Napr. stôl – luk -kaša – auto...
 • Zapamätať si a zopakovať krátky verš, spamäti hovoriť niekoľko veršov, rozprávku


 • Poznať ročné obdobia
 • Vedieť vymenovať mesiace v roku, dni v týždni v správnom poradí
 • Poznať časti dňa, vedieť aké je v danej chvíli obdobie, aký je deň
 • Rozprávať o tom, čo prežilo, napr. o včerajšom dni, o tom čo robilo atď.
 • Poznať prírodné javy a vedieť v ktorom ročnom období môžeme javy pozorovať
 • Rozlišovať listnaté a ihličnaté stromy, lúčne kvety od záhradných, stromy od kríkov
 • Poznať ovocie a zeleninu
 • Poznať lesné, domáce, hospodárske, exotické zvieratá • Počítať do 10, poznať čísla do 10
 • Správne používať radové a základné číslovky
 • Rozlišovať geometrické tvary – štvorec, kruh, obdĺžnik, trojuholník a nachádzať predmety, ktoré sa tvarovo podobajú geometrickým tvarom
 • Určiť polohu predmetov – pred, za , pod, nad, vedľa, hore, dole, vpravo, vľavo
 • Riešiť logické úlohy
 • Poskladať z lega, alebo iných skladačiek tvar podľa predlohy
 • Vytlieskať, vyklopkať jednoduchý rytmus
 • Tlieskať potichu a nahlas, v rozličnom tempe
 • Kresliť vo vzduchu rukami obrázok
 • Strihať nožnicami
 • Zaviazať uzol na povrázku
 • Vydržať riešiť úlohu bez rozptyľovania 15 minút


Keď budete sťmi pracovať - dáte im riešiť nejakú úlohu:

 • pracujte vždy 10 -15 minút, niekoľkokrát do týždňa
 • pred začiatkom vytvorte pokojnú, priateľskú atmosféru
 • na stole, kde budete pracovať, by nemalo byť nič, čo by odvádzalo pozornosť dieťaťa od práce, od riešenia úlohy
 • vysvetlite dieťaťu zadanie a nechajte ho úlohu riešiť samostatne
Začíname 1.oblasťou : Grafomotorika na týždeň od 06.04.- 10.04.2020
2. oblasť :
Matematické predstavy : 14.04.- 24.04.2020
3. oblasť :
Rečová oblasť a sluchové vnímanie
4.oblasť :
Svet okolo nás


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu