Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


AMV

Projekty

Aktivizujúce metódy vo výchove a vzdelávaní


Projekt AMV sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami.


Národný projekt je zameraný na
zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí. V projekte sa využívajú informačné a komunikačné technológie. V rámci vzdelávania pedagogických zamestnancov sme získali interaktívnu tabuľu a edukačný balíček s učebnými pomôckami.

www.amvprojekt.skZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu