Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Digiškola

Projekty

DIGIŠKOLA


Materská škola sa zapojila do národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digiškola. Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, zriadenie a vybavenia digitálnych učební. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Zapojením sa do projektu sme získali do materskej školy 13 interaktívnych tabúľ s notebookmi a farebnými tlačiarňami. Využívaním interaktívnych tabúľ modernizujeme edukáciu s cieľom skvalitniť pripravenosť detí predškolského veku na život v spoločnosti a na vstup do základnej školy. Interaktívnymi edukačnými aktivitami rozvíjame u detí motoriku, zrakové vnímanie, matematické predstavy, grafomotoriku, všetky kľúčové kompetencie detí.

Deti tak hravou formou objavujú, skúmajú a poznávajú okolitý svet v celej jeho rozmanitosti. IT integrujeme do rôznych aktivít v MŠ, využívame edukačné softvery, ktoré svojim vizuálnym zobrazením zodpovedajú potrebám detí predškolského veku. Pre deti je príťažlivou novinkou, môžu pracovať individuálnym tempom samostatne ale aj vších či väčších skupinách.

Viac na www.digiskola.sk/Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu