Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Grafomotorika

ŠKOLA VOLÁ-vzdel. predškoláci

GRAFOMOTORIKA
„POSLÚCHAJ MA CERUZKA“


Kresba má veľký význam pre osvojovanie si základnej školskej znalosti písať, preto sa sleduje jej úroveň aj pri zisťovaní školskej zrelosti dieťaťa. Úroveň grafomotoriky, vizuomotoriky a jemnej motoriky je jedným z kľúčových kritérií, ktoré sú posudzované pri nástupe dieťaťa do školy. Kreslenie nám sprístupňuje celkovú úroveň vývinu u dieťaťa. Odhaľuje úroveň zrakového a priestorového vnímania, psychický a emocionálny stav dieťaťa, jeho postoje a vzťahy s okolím. Kresbu možno chápať ako komunikačný prostriedok, ale aj rehabilitačný a terapeutický prostriedok.

Pri diagnostikovaní úrovne grafomotoriky predškoláka sa postupuje od oblasti hrubej a jemnej motoriky, až po spontánnu kresbu. Následne je predmetom sledovania vizuomotorika a lateralita oka a ruky.
Jemná motorika a grafomotorika sa vyvíjajú v závislosti od mnohých psychických funkcií – vnímanie, pamäť, pozornosť, mentálna vyspelosť. Úroveň motoriky prstov a ruky, schopnosť pracovať so stavebnicami, mozaikami alebo nožnicami, nám dokáže predpovedať grafomotorické schopnosti dieťaťa.
Grafomotorika je súbor psychomotorických činností, ktoré tvoria účelné pohyby, založené na koordinácii oka a ruky. Grafomotorické predpoklady dieťaťa nám môže odhaliť schopnosť kresliť určité grafomotorické prvky. Ak dieťa zvláda kreslenie slučiek a zubov, nemalo by mať väčšia ťažkosti pri písaní písmen. Horný oblúk s vratným ťahom je vrcholná schopnosť dieťaťa vškolskom veku.


-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"

Prečítajte si článok
"7tipov na podporu správneho držania ceruzky"

Precvičte si písanie - vedenie ceruzky v pracovnom liste č.1 TU


Novinka pracovný list č.2 TU pridané 18.5.2020

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu