Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Interaktívna edukácia v MŠ

Projekty

Projekt INTERAKTÍVNA EDUKÁCIA VŠKOLE
v Materskej škole Ul.Poľovnícka
Participatívny komunitný rozpočet


Projekt Interaktívna edukácia v materskej škole je orientovaný na modernizáciu edukačného procesu s dôrazom na rozvoj vzdelávacích potrieb detí so zdravotným znevýhodnením a detí z menej podnetného sociálneho prostredia so zameraním na vzdelávaciu oblasť Človek a príroda.
Týmto projektom sme sa zapojili do druhého kola predkladania projektov s cieľom získať dotáciu z participatívneho komunitného rozpočtu mesta na zakúpenie interaktívnej tabule s príslušenstvom do triedy materskej školy. S podporou verejnosti bol projekt úspešný a materská škola získala dotáciu 1500€. S využitím dotácie sme kúpili interaktívnu tabuľu, dataprojektor a konzolu na uchytenie dataprojektora.
Interaktívnu tabuľu budeme využívať vo vzdelávacích aktivitách ako novú atraktívnu učebnú pomôcku. Na tabuli sa dajú prezentovať informácie z rôznych externých zdrojov – zDDVD, mutimediálnych výučbových programov ale aj z vlastných pripravených zdrojov – pani učiteľky si samé vytvárajú interaktívne cvičenia a prezentácie podľa naplánovaného a zvoleného obsahu výučby. Deti sa budú učiť pomocou pera alebo prstom na dotykovej ploche tabule ovládať softvér, dopisovať a skladať správne odpovede, triediť objekty, kresliť, vytvárať kompozície a pod. Interaktívna tabuľa bude deťom uľahčovať prístup ku vzdelaniu, k získaniu zručností a zvyšovaniu digitálnych kompetencií.
PaedDr. Dana Chmelová
riaditeľka MŠ


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu