Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Bezpečne na kolesách

Projekty

Detské dopravné ihrisko
na školskom dvore Materskej školy na Ul.Požovnícka


Materská škola na Ul.Požovníckej poslala projekt ,,Bezpečne na kolesách“ na poskytnutie grantu z participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Projekt bol víazný a materská škola dostala na vybavenie detského dopravného ihriska
2 197 EUR.
Z grantu sme zakúpili detské bicykle, odrážadlá, kolobežky, zvislé dopravné značky, prechody pre chodcov a semafory. V spolupráci s Mestom Nové Mesto nad Váhom, ako zriaďovatežom materskej školy plánujeme obnovi povrch dopravného ihriska, ktoré bude ma novú podobu.
Deti z materskej školy sa budú formou zážitkového učenia a hry uči o pravidlách cestnej premávky. Ciežom využívania dopravného ihriska je pripravi deti na samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke, v praktických situáciách uplatňova zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, dodržiava postupy a pravidlá simulovaných dopravných situáciách, uči sa správa v role chodca a cyklistu a v praktickej činnosti uplatni relevantné informácie.


PaedDr. Dana Chmelová
riaditežka MŠ

Video z otvorenia DDI
TU


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu