Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Neďaleko od Trenčín

Projekty

Projekt „Neďaleko od Trenčína“
Materská škola Nové Mesto nad Váhom elokované pracovisko Ul.Hurbanova
Participatívny komunitný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja


Projekt – NEĎALEKO OD TRENČÍNA vznikol na základe potreby ušitia nových detských krojov pre deti našej materskej školy, nakoľko zameranie našej MŠ je „Ľudové zvyky a tradície“.
S cieľom získať grant vo výške 2200 € na ušitie detských ľudových krojov sme sa zapojili do výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja Participatívny komunitný rozpočet.
S deťmi sa aktívne zapájame do rôznych spoločenských akcií, ktoré organizuje náš zriaďovateľ Mesto Nové Mesto nad Váhom, ale zároveň si aj sami organizujeme verejné vystúpenia, na ktoré sme chceli využívať detské ľudové kroje (vystúpenia v mestskom kultúrnom stredisku, v klube dôchodcov, v zariadení sociálnych služieb, na námestí mesta, v materskej škole).
Deťom formujeme osobnosť využívaním tradičnej ľudovej kultúry a umenia. Aby sme čo najviac podporili estetickú a emociálnu stránku takejto výchovy prezliekame deti do typických dobových šiat – krojov. Ľudový odev svojou krásou zvýrazňuje dôležitosť a nevšednosť príležitostí pri ktorých si ich deti obliekajú. Vystúpeniami v detských krojoch prezentujeme krásu nášho ľudového umenia, u detí sa rozvíja pozitívny vzťah, láska a úcta ku kultúrnym tradíciám a dedičstvu našich predkov.
Pre deti máme naplánované aktivity a vystúpenia, v ktorých odprezentujú nové detské ľudové kroje.
V mesiaci október 2018 sa deti zúčastnili na vystúpení v domove dôchodcov pri príležitosti osláv jubilantov a ďalšie vystúpenie sa uskutočnilo v Domove sociálnych služieb, kde deti vystupovali pri príležitosti : Október – mesiac úcty k starším.
Plánované aktivity :
November 2018 – týždeň ľudovej kultúry - vianočné ľudové zvyky a tradície spojené s výstavou v našej MŠ – prezentácia pre všetky MŠ v Novom Meste nad Váhom
December 2018 – vianočné vystúpenie v MSKS pre rodičov a verejnosť
Apríl 2019 – „Zlatý slávik“ – ľudové piesne a tance
Jún 2019 – rozlúčka s MŠ na ľudovú nôtuZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu