Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Predčasné zaškolenie

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE

Nakoľko od septembra 2021 môžu rodičia materskú školu požiadať aj o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré k 31.augustu príslušného roku nedovŕšilo piaty rok veku a k žiadosti o prijatie takéhoto dieťaťa je rodič povinný priložiť aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dávame do pozornosti nasledujúce informácie :

Ak ste presvedčení, že je vaše dieťa predčasne vyspelé a teda by mohlo predčasne v septembri nastúpiť do predškolského ročníka, prípadne pani učiteľky odporúčajú, aby vaše dieťa nastúpilo o rok skôr do predškolského ročníka a potom možno o rok skôr do základnej školy, postup je nasledovný:

- objednáte sa na vyšetrenie školskej zrelosti v CPPPaP Nové Mesto nad Váhom o čom informujete materskú školu,

- ak CPPPaP odporučí, aby vaše dieťa bolo prijaté na povinné predškolské vzdelávanie (to znamená, že bude dieťa nadpriemerné vo všetkých oblastiach, aby mohlo preskočiť jeden rok), budete potrebovať aj písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

Potrebnú dokumentáciu - písomný súhlas z CPPPaP, písomný súhlas detského lekára a vašu žiadosť o prijatie na povinné predškolské vzdelávanie je potrebné odovzdať materskej škole, ktorú dieťa navštevuje.

Po absolvovaní povinného predškolského vzdelávania je potrebné opätovne absolvovať psychologické vyšetrenie kvôli predčasnému zaškoleniu do základnej školy (ak dieťa splní požiadavky na predčasné „zaškolenie“ do predškolského ročníka do materskej školy, neznamená to, že o rok pôjde automaticky skôr do školy)

Ak si nie ste istí vhodnosťou predčasného zaškolenia Vášho dieťaťa konzultujte najskôr s triednou učiteľkou dieťaťa, prípadne zástupkyňou riaditeľky MŠ, ktorú Vaše dieťa navštevuje.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu