Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Dopraváčik II

Projekty

Detské dopravné ihrisko
v elokovanom pracovisku Materskej školy Ul.J.Kollára č.25
Projekt DOPRAVÁČIK II – Participatívny komunitný rozpočetProjekt DOPRAVÁČIK II je pokračovaním projektu detského dopravného ihriska na školskom dvore elokovaného pracoviska MŠ na Ul.J.Kollára č.25.
Projektom DOPRAVÁČIK II sme sa zapojili do druhého kola predkladania projektov s ciežom získa dotáciu z participatívneho komunitného rozpočtu mesta na zrevitalizovanie časti školského dvora a tak dobudova dopravné ihrisko. S podporou verejnosti bol projekt úspešný a mateská škola získala dotáciu 1500€. S využitím dotácie sme doasfaltovali potrebné plochy, v jarných mesiacoch roku 2018 domažujeme vodorovné dopravné značenie, prechody pre chodcov a kruhový objazd.
Dokončením dopravného ihriska na ploche chodníkov školského dvora umožníme deom materskej školy formou zážitkového učenia a hry simulova dopravnú premávku. Externými aktivitami budeme plni ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

PaedDr. Dana Chmelová
riaditežka MŠ


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu