Materská škola NMNV

TOPlist

Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Dopraváčik II

Projekty

Detské dopravné ihrisko
v elokovanom pracovisku Materskej školy Ul.J.Kollára č.25
Projekt DOPRAVÁČIK II – Participatívny komunitný rozpočetProjekt DOPRAVÁČIK II je pokračovaním projektu detského dopravného ihriska na školskom dvore elokovaného pracoviska MŠ na Ul.J.Kollára č.25.
Projektom DOPRAVÁČIK II sme sa zapojili do druhého kola predkladania projektov s cieľom získať dotáciu z participatívneho komunitného rozpočtu mesta na zrevitalizovanie časti školského dvora a tak dobudovať dopravné ihrisko. S podporou verejnosti bol projekt úspešný a mateská škola získala dotáciu 1500€. S využitím dotácie sme doasfaltovali potrebné plochy, v jarných mesiacoch roku 2018 domaľujeme vodorovné dopravné značenie, prechody pre chodcov a kruhový objazd.
Dokončením dopravného ihriska na ploche chodníkov školského dvora umožníme deťom materskej školy formou zážitkového učenia a hry simulovať dopravnú premávku. Externými aktivitami budeme plniť ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

PaedDr. Dana Chmelová
riaditeľka MŠ


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu